Citeva cuvinte despre Uniunea Europeana

Uniunea Europeana este o organizatie supranationala a cărei misiune este de a organiza relaţiile dintre statele membre într-o manieră coerentă. În forma actuală, Uniunea este rezultatul Tratatului asupra Uniunii Europene semnat la Maastricht la 7 februarie 1992 si intrat in vigoare la 1 noiembrie 1993.

Procesul de unificare europeană a demarat prin semnarea tratatelor de la Paris (1951) si Roma (1957), al căror scop initial era punerea in comun a productiei din anumite sectoare si crearea unei piete comune europene. In urma evolutiei si dezvoltarilor succesive, marcate de Actul Unic European din 1986, de Tratatele de la Maastricht si Nisa, scopul UE a devenit crearea unei ‘uniuni din ce in ce mai stranse intre popoarele Europei’, ceea ce e o formula de a evita notiunile de uniune politica sau de federatie, notiuni pe care tari ca Marea Britanie, Franta sau Danemarca le considera deocamdata inacceptabile.

Uniunea s-a extins de la sectoarele economice principale (libertatea de circulatie a bunurilor, politica de concurenta, Politica agricola) la altele, care afecteaza sau care sunt afectate de deciziile comunitare, cum sunt politica de coeziune, politica sociala, politici macroeconomice, telecomunicatii, cercetare, o parte din sectoarele sanatate, educatie s.a.

Uniunea se sprijină in prezent pe trei „stalpi” sau piloni: pilonul comunitar, constituit din trei comunitati: CECO, Comunitatea europeana (fosta CEE) si Comunitatea europeana a energiei atomice (Euratom); politica externa si de securitate comuna (PESC;al doilea pilon); si cooperarea în materie de justitie si afaceri interne (al treilea pilon).

Uniunea Europeana este o organizatie unica. Ea nu este nici o federatie, nici o confederatie de state, nici o organizatie internationale, pentru ca nu are (încă) personalitatea juridica ce i-ar permite, spre exemplu, sa incheie acorduri cu state exterioare. Totusi, in realitate, doctrina recunoaste in general Uniunii aceasta personalitate, din moment ce ea deja a incheiat acorduri cu terte state. In fine, UE poseda o serie de institutii carora statele membre le-au transferat o parte a competentelor lor.

Un proiect de Constitutie a Uniunii Europene ce avea ca scop transformarea Uniunii intr-o cvasi-federatie, cu presedinte si ministru de externe, a fost respins prin referendum in Franta si Olanda, astfel ca proiectul de Constitutie ramine pe loc.

Membrii Uniunii Europene

Din data de 1 mai 2004 Uniunea Europeana numara 25 de state membre. Celor 15 state deja componente ale Uniunii (Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, Danemarca, Irlanda, Marea Britanie, Grecia, Spania, Portugalia, Austria, Finlanda, Suedia) li s-au adaugat 10 noi membre (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia si Ungaria). Romania si Bulgaria sunt programate sa adere la UE la 1 ianuarie 2007, iar Turcia si Croatia au statutul de candidate la aderare, insa exista posibilitatea ca si Croatia sa adere in 2007.

Institutiile Uniunii Europene

In momentul actual functionarea Uniunii se bazeaza pe cinci institutii: Comisia Europeana, Parlamentul European, Consiliul de Ministri, numit pe scurt Consiliu, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene (prescurtat CJCE) si Curtea de Conturi. Tratatul constitutional consacra formal functionarea Consiliului European ca institutie de sine statatoare.

Pe langa institutii, UE include o serie de organisme specializate:
– Mediatorul European si institutiile financiare: Banca Centrala Europeana si Banca Europeana de Investitii;
– Organisme cu rol consultativ: Comitetul Regiunilor si Comitetul Economic si Social;
– Organisme interinstitutionale: Oficiul de Publicatii Oficiale al Comunitatilor Europene si Oficiul de Selectie a Personalului Comunitatilor Europene;
– Agentii descentralizate:
– 17 agentii comunitare specializate care functioneaza in cadrul domeniul comunitar (primul pilon al Tratatului CE);
– ISIS (Institutul European pentru Studii de Securitate) si Centrul European pentru Observatii din Satelit, ambele functionale in cadrul Politicii Externe si de Securitate Comuna (al doilea pilon);
– Europol si Eurojust in cadrul Cooperarii Politienesti si Judiciare in Materie Penala (al treilea pilon).

Comments are closed.