Înţelepciunea Uniunii Europene: subvenţii pentru tutun în paralel cu accize şi campanii anti-fumat

Marius Mioc (Altermedia) – Pentru a fi acceptată în Uniunea Europeană, României i-au fost impuse cîteva măsuri, printre care creşterea accizelor la tutun. Chiar şi după mult dorita integrare, Comisia Europeană pregăteşte noi creşteri ale accizelor la tutun, calificate drept „astronomice” de către ziarul Timpolis din 31 iulie 2008.

Sînt nişte măsuri care ustură la buzunar cetăţeanul de rînd, dar care erau prezentate ca justificate: fumatul dăunează sănătăţii, Uniunea Europeană care impune aceste creşteri de preţuri de fapt ne face un bine, căci ne ocroteşte sănătatea.

Însă, sub oblăduirea aceleiaşi Uniuni Europene, statul sprijină cultivatorii de tutun. Dacă aceştia îndeplinesc nişte formalităţi birocratice, pot obţine o subvenţie de 97,55 euro la hectar, la care se adaugă 2 euro la kilogramul de tutun. Au fost glasuri care au cerut oprirea subvenţionării tutunului, dar opt ţări din UE, printre care şi România, cer prelungirea subvenţionării tutunului pînă în 2013, după cum scrie ziarul „Adevărul” din 4 noiembrie 2008.

Care este logica subvenţionării tutunului şi, în acelaşi timp, a accizării aceluiaşi produs? Putem spune că accizele sînt necesare pentru ca să aibe Statul bani de dat pentru subvenţii. Dar, mai presus de toate, este logica subtilă a Statului Maximal: nici o activitate economică să nu se desfăşoare fără controlul Statului.

Cultivatorii de tutun sînt legaţi de sistemul birocratic prin nevoia de a primi subvenţii. Trebuie să facă o serie de activităţi neproductive pentru asta, să pregătească dosare cu tot felul de acte, să umble cu cerşitul pentru banii respectivi, dar cine nu primeşte subvenţie are de înfruntat concurenţa neloială a celor care au fost subvenţionaţi şi probabil nu rezistă pe piaţă. Se aplică şi aici regula generală că marile firme pot gestiona mai eficient birocraţia necesară obţinerii subvenţiilor decît micii producători.

În acelaşi timp, accizele ridicate duc la o tentaţie mare a evaziunii fiscale, care se combate cu proceduri complicate, cum ar fi obligativitatea timbrării ţigărilor şi ţinerii unei evidenţe stricte a producţiei şi vînzărilor.

Se asigură locuri de muncă atît pentru birocraţii care împart subvenţii cît şi pentru cei care controlează încasarea accizelor. Campaniile anti-fumat finanţate din bani publici asigură de asemeni locuri de muncă.

Creşte sau scade producţia de tutun, renunţă sau se apucă românii de fumat, se îmbunătăţeşte sau nu sănătatea populaţiei? De fapt, n-are importanţă. Important este ca sistemul birocratic să ruleze cît mai mulţi bani.

Citeşte pe aceeaşi temă: Statul maximal interzice fumatul

http://www.eurosceptic.ro/index.php/2008/11/01/ue-doreste-moartea-fumatorilor/

Leave a Comment