Criza greaca: un nou pas catre Statele Unite ale Europei.

ISOTIMIA (Grecia), 10 mai 2010 – „Trebuie să abordăm problema de la rădăcină, iar acest lucru înseamnă să unificăm bugetele„, a declarat cancelarul german, Angela Merkel, confirmînd presupunerile că pachetul nemaiîntîlnit de susţinere, în valoare de 750 de miliarde de euro, deschide un nou capitol în istoria Uniunii Europene.

Unul după altul, economiştii şi comentatorii străini sînt de acord că răspunsul impresionant al UE la propagarea crizei greceşti reprezintă un pas important către unificarea bugetară a zonei euro. „Un stat european se creează sub ochii noştri„, declară editorialistul cotidianului „Telegraph”, Ambrose Evans-Pritchard. „Zidurile suveranităţii naţionale bugetare şi economice se prăbuşesc. Crearea unui mecanism european de salvare, cu puterea de a emite obligaţiuni cu ratingul AAA al Europei, pentru a ajuta ţări din zona euro care se confruntă cu probleme, depăşeşte cu mult Tratatul de la Lisabona„. „Acest nou organism este în orice caz un minister european de Finanţe, chiar şi fără nume, şi administrează o uniune bugetară europeană, unde ţările îşi împart obligaţiile„, scrie Evans-Pritchard.

După cum criza de la începutul anilor ‘90 a alimentat iniţiativele politice cu privire la o uniune monetară a Europei, proiectată de ceva timp, se pare că şi criza datoriei publice ar putea funcţiona drept catalizator pentru o uniune încă şi mai strînsă a ţărilor europene„, scrie într-un raport Elga Bartsch de la „Morgan Stanley”. „Deciziile luate la sfîrşitul săptămînii, mai întîi de liderii europeni şi după aceea de miniştrii de Finanţe reprezintă un mare pas spre uniunea bugetară a zonei euro. Ţările au convenit nu numai să se susţină unele pe altele într-un grad nemaipomenit, dar şi să renunţe la o parte din suveranitatea lor naţională în ceea ce priveşte finanţele publice şi să aplice programe îndrăzneţe de ajustare dacă au nevoie de ajutor economic„, explică Elga Bartsch. „Noul fond de stabilizare reprezintă un alt pas spre o unificare bugetară pasivă, în sensul că ţările îşi asumă în mod expres răspunderea comună pentru obligaţiile celorlalte„, adaugă Marco Annunziata, economistul-şef al „Unicredit”.

Leave a Comment